Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Pensjonister - skattefradrag

Skattefradraget for pensjonister sikrer at pensjonister med minste pensjonsnivå for enslige (høy sats, om lag 171 500 kroner i 2015) ikke skal betale skatt. I tillegg er det lagt inn en margin slik at pensjonister kan ha noen få tusen kroner ekstra i pensjonsinntekt utover minstenivået uten å betale skatt. Med forslaget om lavere skattesats vil skatten reduseres for pensjonister med minste pensjonsnivå. Skattefradraget tilpasses, men slik at intensjonen bak skattefradraget fortsatt ivaretas.

Regjeringen foreslår å redusere maksimalt skattefradrag for pensjonister fra 30 800 kroner til 29 980 kroner. Grensen for å betale inntektsskatt for de som kun har pensjonsinntekt, opprettholdes dermed på om lag dagens nivå.

Innslagspunktene for nedtrapping i trinn 1 i skattefradraget for pensjonister økes med anslått vekst i minste pensjonsnivå fra 180 800 kroner til 184 800 kroner. Innslagspunktet for nedtrapping i trinn 2 i skattefradraget for pensjonister økes med vekst i ordinær alderspensjon fra 273 650 kroner til 278 950 kroner.