Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Personvern

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Datatilsynet med 7,5 millioner kroner for å forberede nytt personvernregelverk. EU arbeider med nytt EØS-relevant regelverk som skal gjennomføres i Norge. Den økte bevilgningen skal sette Datatilsynet i stand til å gjøre nødvendige forberedelser til ikrafttredelse av nytt nasjonalt personvernregelverk.