Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Petroleumsvirksomheten

Statens samlede nettoinntekter (skatt og avgift, SDØE og utbytte fra Statoil) 2015: 218 milliarder kroner.
Statens samlede nettoinntekter (skatt og avgift, SDØE og utbytte fra Statoil) 2016: 204 milliarder kroner.

Oljeprisforutsetning:

  • 2015: 440 2016-kroner/fat
  • 2016: 440 2016-kroner/fat

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.10.

Se også pressemelding fra Olje- og energidepartementet