Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Plan- og byggesaker

Regjeringen vil legge til rette for raskere og mer effektive prosesser for plan- og byggesaker.

Regjeringen vil videreføre arbeidet med å digitalisere, forenkle og automatisere plan- og byggesaksbehandlingen i. Det foreslås at 25 millioner kroner til dette arbeidet videreføres i 2016.

For å forenkle og forbedre byggereglene og redusere byggekostnadene skal den brede gjennomgangen av byggteknisk forskrift videreføres i 2016.

Det planlegges dessuten ytterligere lov- og forskriftsendringer som skal gi raskere og mer forutsigbar planlegging og gjennomføring av byggetiltak.