Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – bemanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til politiet med 163,2 millioner kroner for å legge til rette for at nyutdannede fra Politihøgskolen sommeren 2016 skal kunne tilbys jobb i etaten. Dette tilsvarer om lag 347 nye politistillinger med virkning fra 1. juli 2016.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 160 millioner kroner til helårsvirkningen av omtrent 350 årsverk som ble opprettet i 2015 til nyutdannede fra Politihøgskolen, og med 14,5 millioner kroner til 50 nye påtalejurister i politiet som også ble opprettet i 2015.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet