Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiet – nærpolitireformen

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen med 147 millioner kroner til gjennomføring av nærpolitireformen. Dette skal blant annet gå til ombygging av politiets eksisterende operasjonssentraler og påbegynne arbeidet med samlokalisering av nødmeldetjenestene.

Se også pressemelding fra Justis- og beredskapsdepartementet