Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Politiets sikkerhetstjeneste

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med til sammen om lag 145 millioner kroner. Den økte bevilgningen skal dekke tilleggslokaler, infrastrukturtiltak og helårsvirkning av de 35 nye stillingene som følge av satsing i 2015 rettet mot fremmedkrigerproblematikken.