Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Post og tele

Regjeringen foreslår å bevilge 712,1 millioner kroner til post og telekommunikasjoner.

Fordelingen er som følger:

  • 403 millioner kroner til kjøp av post- og banktjenester
  • 309,1 millioner kroner til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, herunder 78 millioner kroner til telesikkerhet- og beredskap, og 51,5 millioner kroner til tilskudd til bredbåndsutbygging.

Formålet med bevilgningen er å legge til rette for et likeverdig tilbud av grunnleggende posttjenester og elektroniske kommunikasjonstjenester av høy kvalitet og til rimelige priser over hele landet.

Regjeringen foreslår å budsjettere med et utbytte fra Posten Norge AS på 220 millioner kroner, en nedgang på 80 millioner kroner fra 2015.

Se også egen pressemelding fra Samferdselsdepartementet om post og tele