Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

SDØE

Netto kontantstrøm fra Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten (SDØE) anslås til i underkant av 91 milliarder kroner. Anslaget er utarbeidet på grunnlag av en gjennomsnittlig oljepris på 440 kroner per fat.

Det budsjetteres med 29 milliarder kroner i investeringer under SDØE i 2016. En betydelig del av investeringene er knyttet til boreaktivitet på Troll og utbyggingen av Johan Sverdrup. I tillegg vil det bli investert i ytterligere produksjonsboring og nye borerigger til feltene Oseberg og Gullfaks.

Les mer i Prop. 1 S fra Olje- og energidepartementet, programkategori 18.10.