Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Saft og sirup

Regjeringen foreslår at det ilegges halv sats av avgift på alkoholfrie drikkevarer for saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker som er kunstig søtet. Med kunstig søtning menes nærmere angitte E-stoffer som fremkommer av særavgiftsforskriften.

Forslaget anslås å gi en avgiftslette på rundt 25 millioner kroner påløpt og 20 millioner kroner bokført i 2016.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 9.15.