Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Samferdsel

Regjeringen foreslår å bevilge 60,2 milliarder kroner til samferdselsformål for 2016. Dette er en økning på 4,9 milliarder kroner eller 8,8 prosent fra Saldert budsjett 2015. 1,1 mrd. kroner gjelder engangstiltak innen vedlikehold og fornying av transportinfrastrukturen, som er en del av Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

Se også Tiltakspakke

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge 30 milliarder kroner til nytt innskudd i infrastrukturfondet.

Beløpet på 60,2 milliarder kroner foreslås fordelt slik:

  • 31,5 milliarder kroner til vegformål
  • 21,3 milliarder kroner til jernbaneformål
  • 2,7 milliarder kroner til kystforvaltning

Resten, i alt om lag 4,7 milliarder kroner til luftfartsformål, særskilte transporttiltak (blant annet statlig kjøp av sjøtransporttjenester på strekningen Bergen – Kirkenes, fra Hurtigruten ASA), post og telekommunikasjoner, og Samferdselsdepartementets administrasjonsutgifter, herunder forskning og utvikling.

Se også pressemelding fra Samferdselsdepartementet