Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Scenekunst

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Rogaland Teater med 3,1 millioner kroner, hvorav 2 millioner kroner skal bidra til teatrets utredning av nytt teaterbygg.

Regjeringen foreslår et engangstilskudd på 10 millioner kroner til vedlikehold av bygningsmassen til Rogaland teater (5 millioner kroner), og Den Nationale Scene (5 millioner kroner) som en del av regjeringens sysselsettingspakke (lenke til stikkord).

Regjeringen foreslår en økning på 1,2 millioner kroner til Haugesund Teater i 2016, hvorav 1 million kroner skal dekke økte utgifter til leie av nye produksjonslokaler.

Regjeringen foreslår et tilskudd på 1 million kroner til Opera Rogaland.

Regjeringen foreslår å øke tilskuddet til Teatret Vårt – Regionteatret i Møre og Romsdal med 1,5 millioner kroner, hvorav 1 million kroner skal gå til barneteatret i Ålesund.