Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Selvangivelsen - forenkling

Regjeringen foreslår at forvaltningsorganer, for eksempel NAV, får plikt til å gi opplysninger til Skatteetaten om gjeld, renter og beløp til gode.

I forbindelse med utbetalinger fra forvaltningsorganer til privatpersoner kan feilutbetalinger og etteroppgjør føre til at det oppstår gjeld, rentekrav eller beløp til gode for privatpersoner som har betydning for deres ligning.

Når disse beløpene blir rapportert og forhåndsutfylt i selvangivelsen, vil flere skattytere få korrekt skatteoppgjør.

Det blir også enklere for skattyter som slipper å føre beløpene selv, og flere vil kunne bruke ordningen med leveringsfritak.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 19.