Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Servicekontor for utenlandske arbeidstakere

Regjeringen foreslår å etablere et nytt servicekontor for utenlandske arbeidstakere (SUA) i Trondheim i 2016.

SUA er et samarbeid mellom skatteetaten, politietaten, utlendingsdirektoratet (UDI) og Arbeidstilsynet.

SUA-kontorene skal gi utenlandske arbeidstakere og deres arbeidsgivere ett felles kontaktpunkt for viktige deler av kontakten med norske myndigheter. Et tett samarbeid mellom etatene kan også bidra til å avdekke sosial dumping og falske papirer.

Det er allerede etablert slike kontor i Oslo, Stavanger, Bergen og Kirkenes.