Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sivilforsvaret

Regjeringen foreslår at Sivilforsvaret styrkes med 1 million kroner i 2016 til anskaffelse av nytt utstyr og dekning av kompensasjonsordning for tjenestepliktige.

Regjeringen foreslår i tillegg å øke bevilgningen med 4 millioner kroner til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 

til nødvendig oppgradering av fjernvarmeanlegget ved Sivilforsvarets kompetanssenter på Starum, Østre Toten.