Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sjøforsvaret

Regjeringen foreslår å bevilge 3 916 millioner kroner til Sjøforsvaret i 2016. Forslaget innebærer en reell økning av Sjøforsvarets budsjett med 390,1 millioner kroner i forhold til budsjettet for 2015.

Den økte bevilgningen vil medføre et vedlikeholdsløft for alle fartøyklassene i Sjøforsvaret og vil bedre den tekniske tilgjengelighet og status på fartøyene.

I tillegg foreslår Regjeringen å bevilge penger til at en ubåt kan stasjoneres permanent ved Ramsund Orlogsstasjon. Dette medfører en økt maritim operativ tilgjengelighet og aktivitet i Nord-Norge.

Et nytt logistikkfartøy, KNM Maud, planlegges levert innen utgangen av 2016. Når det nye fartøyet er på plass, vil fleksibiliteten og utholdenheten i Sjøforsvarets styrkestruktur bli ytterligere styrket.