Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteetaten – nye oppgaver

Regjeringen foreslår enkelte lovendringer som følge av at forvaltningen av merverdiavgift ved innførsel og særavgifter for ikke-registrerte avgiftspliktige skal overføres fra Tolletaten til Skatteetaten 1. januar 2017. Som ledd i overføringen foreslås det at virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal oppgi og beregne merverdiavgift ved innførsel i den innenlandske omsetningsoppgaven.

For merverdiavgiftspliktige som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret og særavgifter for ikke registrerte avgiftspliktige foreslås det at avgiftsgrunnlaget skal innberettes i tolldeklarasjonen som i dag, og at tollmyndighetene skal tildeles begrenset kompetanse som avgiftsmyndighet.

Ytterligere lovforslag vil bli fremmet i lovproposisjon om ny skatteforvaltningslov.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 24.