Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skattefunn

Regjeringen foreslår å heve de maksimale fradragsgrunnlagene (beløpsgrensene) i Skattefunn. Beløpsgrensen for egenutført FoU foreslås hevet fra 15 millioner kroner til 20 millioner kroner, mens beløpsgrensen for FoU innkjøpt fra godkjente forskningsinstitusjoner foreslås hevet fra 33 millioner kroner til 40 millioner kroner. Det foreslås at summen av kostnader til egenutført og innkjøpt FoU ikke kan overstige 40 millioner kroner.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 7.2.