Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skatteklagenemnd

En ny landsdekkende klagenemndsordning på skatte- og avgiftsområdet (Skatteklagenemnda) blir etablert 1. juli 2016.

Skatteklagenemnda skal være uavhengig og skal ikke kunne instrueres av Finansdepartementet eller Skatteetaten. Formålet med den nye skatteklagenemnda er å styrke klageordningen på skatteområdet, bedre rettssikkerheten og styrke de skatte- og avgiftspliktige sin tillit til at klagesakene blir behandlet på en tilfredsstillende måte.

Det vil bli opprettet et eget landsdekkende sekretariat som skal forberede sakene for nemnda. Sekretariatet skal ha om lag 40 tilsatte og blir lokalisert til Stavanger.

Les mer i Prop. 1 S (2015-2016) for Finansdepartementet.