Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skog - klimatiltak

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til klimatiltak i skog med 33 millioner kroner i 2016.

Tiltakene vil omfatte tettere planting etter hogst, gjødsling og arbeidet med skogplanteforedling. Tiltakene bidrar til økt vekst i skogen og dermed økt CO2-opptak. Det vil også bidra til å sikre ressurstilgangen for skog- og trenæringen i framtida.