Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skogbruk

Regjeringen foreslår at grensen for når skog skal regnes som virksomhet (næring) i skattemessig forstand, frigjøres fra en grense ved 3-5 kubikkmeter årlig tilvekst («husbehovsskog»), som ofte blir praktisert.

I stedet skal skatterettens alminnelige prinsipper gjelde. Det innebærer blant annet at aktiviteten i skogen må være egnet til å gi overskudd, i hver fall over noe tid. Skog som ikke lenger anses som virksomhet, beskattes kun som kapitalinntekt, det vil si med satsen for alminnelig inntekt (25 prosent med regjeringens forslag).

Det skal ikke beregnes personinntekt av inntekten, og den vil heller ikke være gjenstand for gjennomsnittsligning. Dette vil også innebære enklere rapportering for et betydelig antall skattytere.

Forslaget antas å gi en skattelette på om lag 20 millioner kroner påløpt og bokført i 2016.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 6.3