Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skogvern

Regjeringen foreslår å bevilge 324 millioner kroner til skogvern i 2016. Skogvernet bidrar til å ta vare på et stort antall truede arter og naturtyper i norske skoger, og er et hovedtiltak for å sikre norsk naturmangfold.