Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skole – realfag

Regjeringen lanserte i august 2015 en ny nasjonal realfagsstrategi. Målet er at flere barn og unge skal mestre matematikk og naturfag. Det betyr spesielt at Regjeringen vil at færre elever presterer på lavt nivå og flere på høyt nivå.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til oppfølgingen av realfagsstrategien med 20 millioner kroner i 2016.

Regjeringen foreslår også 80,5 millioner kroner til en ekstra time naturfag på mellomtrinnet i grunnskolen. Det vil være opp til skoleeier om timene legges til 5., 6. eller 7. trinn.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.20.