Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Skolebygg

I statsbudsjettet for 2009 ble det etablert en rente­kompensasjons­ordning for skole- og svømmeanlegg. Det ble lagt opp til en investeringsramme på 15 milliarder kroner over åtte år. Ordningen innebærer at staten dekker anslåtte renteutgifter for disse investeringene.

I budsjettet for 2016 foreslår Regjeringen at kommuner og fylkeskommuner kan låne opptil 1,5 milliarder kroner for å pusse opp skoler og svømmeanlegg. Utgiften over statsbudsjettet vil være på 7,5 millioner kroner i 2016.

Med dette forslaget er hele investeringsrammen på 15 milliarder kroner faset inn.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.20.