Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Småkommunetilskuddet

Regjeringen foreslår at satsene for småkommunetilskuddet videreføres nominelt i 2016. Tilskuddet fordeles som et fast beløp til kommuner med mindre enn 3 200 innbyggere. Det er én sats for kommuner innenfor tiltakssonen (Finnmark og Nord-Troms) og én sats for de øvrige kommunene.