Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Småutgifter

Regjeringen opphever fradraget og skattefritaket for godtgjørelse til ulegitimerte småutgifter fra 1. januar 2016.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 5.4