Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statens kartverk

Regjeringen foreslår en bevilgning på 30 millioner kroner til digitaliseringstiltak i Kartverket. Av dette er 20 millioner kroner knyttet til digitalisering og strukturering av pantebok, matrikkeldata og arealplaner og 10 millioner kroner er knyttet til kjøp av tjenester for prosessering av dybdedata slik at oppdaterte sjøkartdata kan leveres raskere.