Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig bygge- og eiendomsvirksomhet

Rehabilitere Norges idrettshøgskole
Regjeringen foreslår å bevilge 290 millioner kroner i 2016 til å rehabilitere Norges idrettshøgskole. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

Nytt medisin- og helsefagbygg ved Universitetet i Tromsø
Regjeringen foreslår å bevilge 440 millioner kroner i 2016 til bygg for medisin- og helsefag ved Universitetet i Tromsø. Prosjektet er planlagt ferdig i 2018.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Urbygningen, rehabilitering
Regjeringen foreslår å bevilge 76 millioner kroner i 2016 til å rehabilitere og oppgradere Urbygningen. Rehabilitering er planlagt ferdig i 2016.

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Nye universitetet og Veterinærinstituttet, Nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 920 millioner kroner i 2016 til nybygget. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Universitetet i Bergen, Universitetsmuseet, fase 2, Rehabilitering
Regjeringen foreslår å bevilge 40 millioner kroner i 2016 til rehabilitering av Universitetsmuseet ved Universitetet i Bergen, fase 2. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019. Bevilgningen er en del av Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting.

Nytt fengselsbygg ved Ullersmo fengsel
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 195 millioner kroner i 2016 til nytt fengselsbygg samt tilleggsfunksjoner ved Ullermo fengsel. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

Nytt fengselsbygg ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 177,6 millioner kroner i 2016 til nytt fengselsbygg samt tilleggsfunksjoner ved Indre Østfold fengsel, avdeling Eidsberg. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

Sikringstiltak i regjeringsbygg og regjeringens representasjonsanlegg
Regjeringen foreslår å bevilge 70 millioner kroner i 2016 til sikringstiltak i R5, R6 og regjeringens representasjonsanlegg.

Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, nybygg
Regjeringen foreslår å bevilge 670 millioner kroner i 2016 til Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Høyskolen i Sør-Trøndelag, Nytt teknologibygg
Regjeringen foreslår å bevilge 206 millioner kroner i 2016 til nytt teknologibygg ved Høyskolen i Sør-Trøndelag. Prosjektet er planlagt ferdig i 2016.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Nybygg for samlokalisering
Regjeringen foreslår å bevilge 380 millioner kroner i 2016 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Prosjektet er planlagt ferdig i 2017.

Ila fengsel og forvaringsanstalt
Regjeringen foreslår å bevilge 36,4 millioner kroner i 2016 til økt sikkerhet ved fengselet. Prosjektet er planlagt ferdig i 2016.

Politiets utlendingsinternat på Trandum, økt kapasitet
Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner i 2016 til å utvide kapasiteten ved Politiets utlendingsenhet på Trandum. Prosjektet er planlagt ferdig i 2016.

Sikker teknisk infrastruktur i regjeringskvartalet
Regjeringen foreslår å bevilge 680 millioner kroner til prosjektet i 2016. Prosjektet er planlagt ferdig i 2018.

Erstatningslokaler for departementene
Regjeringen foreslår å bevilge 387 millioner kroner i 2016 til leieutgifter til erstatningslokaler for departementene