Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlig eierskap – utbytte

Det budsjetteres med 11,5 milliarder kroner i utbytte fra statens aksjer under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning i 2016. For børsnoterte selskaper har regjeringen ikke beregnet egne anslag på utbytte i 2016, men har teknisk videreført utbetalt utbytte per aksje i 2015.

Les mer om hvordan utbyttebeløpet fordeler seg per selskap i Nærings- og fiskeridepartementets fagproposisjon, Aksjer i selskaper under Nærings- og fiskeridepartementets forvaltning (kapittel 5656).