Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlige bygg - vedlikehold

Som del av regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting foreslås det å bevilge 200 millioner kroner i 2016 til ekstraordinært vedlikehold samt 40 millioner kroner til oppstart av Universitetsmuseet i Bergen, fase 2.

Ekstraordinært vedlikehold i tiltakspakken fordeles med 120 millioner kroner til fengsler, 15 millioner kroner til Bergenhus festning, 15 millioner kroner til Høgskolen i Volda, 10 millioner kroner til Gamlehaugen i Bergen, 10 millioner kroner til statens boliger på Svalbard, 10 millioner kroner til Justisbygget i Kristiansand, 10 millioner kroner til Nasjonalt folkehelseinstitutt, 5 millioner kroner til Munkholmen i Trondheim og 5 millioner kroner til Politihøgskolen i Oslo.

Se også Statlig bygge- og eiendomsvirksomhet og Tiltakspakken