Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statlige innkjøp

Anskaffelser i statlige virksomheter er tid- og ressurskrevende. Regjeringen vil etablere en ordning hvor det sentralt inngås og forvaltes sentrale rammeavtaler på vegne av statlige virksomheter i sivil sektor. Slike avtaler vil innebære en administrativ forenkling og være et konkret tiltak for å profesjonalisere og effektivisere de offentlige innkjøpsprosessene.

Se også egen pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet