Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Statsbygg – utfasing av fossil fyringsolje

Fossil fyringsolje som grunnlast skal fases ut av alle statlige bygg innen 2018. I bygg forvaltet av Statsbygg skal utfasingen gjennomføres innen utgangen av 2016. I statsbudsjettet for 2015 ble det bevilget 15 millioner kroner til formålet. Regjeringen foreslår å bevilge 10 millioner kroner i 2016.