Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Studentboliger

Gode studentvelferdstilbud er viktig for å kunne ta høyere utdanning. Regjeringen vil fortsette satsingen på studentboliger i 2016 og foreslår å videreføre det svært høye nivået fra 2015 på tilsagn om tilskudd til 2 200 nye studenthybelenheter.

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.60 (kap. 270 post 75).