Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Supplerende stønad

Regjeringen foreslår begrensninger i ordningen med supplerende stønad til personer over 67 år med kort botid i Norge. Det foreslås å unnta fra ordningen personer som er kommet til Norge ved familiegjenforening med barn/slektninger som er bosatte her.

Dette bidrar til at underholdsplikten ved familiegjenforening får større realitet. Regjeringen foreslår også å likestille mottakere av supplerende stønad som deler bolig med andre voksne, med ektefeller og andre som lever i ekteskapslignende forhold med personer over 67 år.

Samlet innsparing for endringsforslagene for supplerende stønad er anslått til 42,5 millioner kroner i 2016.