Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykefravær

De siste tre årene har sykefraværet vært forholdsvis stabilt. Det samlede sykefraværet, målt som antall tapte dagsverk i prosent av antall avtalte dagsverk, utgjorde 6,4 prosent i 2014. Det trygdefinansierte sykefraværet anslås å holde seg uendret fra 2014 til 2015.

I avtalen om et inkluderende arbeidslivet (IA-avtalen) er målet å oppnå en reduksjon i sykefraværet på 20 prosent i forhold til nivået i 2. kvartal 2001. Det samlede sykefraværet i 2014 var 11,5 prosent lavere enn nivået i 2001.

Sykefravær med varighet mellom 1 og 16 dager finansieres av arbeidsgiver (med enkelte unntak), mens sykefravær fra dag 17 betales av folketrygden.