Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykehus

Regjeringen foreslår å øke driftsbevilgningene til sykehusene i 2016 med 2 884 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2015. Dette legger til rette for å øke pasientbehandlingen med 2,5 prosent.

Regjeringen foreslår å bevilge lån til Oslo universitetssykehus til vedlikeholdsinvesteringer med en låneramme på 1,3 milliarder kroner for perioden 2016–2019, og en utbetaling i 2016 på 315 millioner kroner.