Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Sykepenger

I statsbudsjettet for 2016 er det lagt til grunn nullvekst i det trygdefinansierte sykefraværet i 2015 og i 2016. I tillegg til nivået på sykefraværet påvirkes sykepengeutgiftene av sysselsettingsutviklingen og lønnsveksten.

Regjeringen foreslår å bevilge 36,3 milliarder kroner til sykepenger for arbeidstakere i 2016. Det er en økning på 1,1 milliarder kroner sammenlignet med saldert budsjett for 2015.

Se også Sykefravær