Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Talentutvikling

Regjeringen foreslår å bevilge 30,6 millioner kroner til Talent Norge AS. Selskapet ble stiftet primo 2015 av staten ved Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Kristiansand kommunes energiverksstiftelse. Formålet er å bidra til utvikling av talenter på internasjonalt nivå, basert på offentlig-privat samarbeid.

Talent Norge har iverksatt samarbeid med private aktører om støtte til syv talentutviklingsprosjekter: Prosjektorkesteret 1B1, Nasjonalballetten UNG, utredning av talentutvikling for visuell kunst - Henie Onstad Kunstsenter, TekstLab, BFUng, Crescendo mentorprogram og Senter for Talentutvikling ved Barratt Due musikkinstitutt.

Midlene gis over en periode på tre til seks år, hvorav 21,7 millioner kroner kommer fra Talent Norge og 45,9 millioner kroner kommer fra private aktører.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet