Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tannhelse

Regjeringen foreslår følgende prioriteringer innen tannhelsefeltet:

  • 3 millioner kroner til utredning av sosial ulikhet i tannhelse hos barn og unge og til kartlegging av tannhelseforhold hos personer som mottar kommunale tannhelsetjenester i hjemmet og i institusjon.
  • 5 millioner kroner til å bygge opp psykolog/tannlege-team for utredning og behandling av personer som har vært utsatt for tortur og/eller overgrep eller som har stor angst for tannbehandling (odontofobi).
  • 13,3 millioner kroner til videre oppbygging av regionale odontologiske kompetansesentre, inkludert forskningsvirksomhet ved sentrene.
  • 2 millioner kroner til spesialistutdanning av tannleger.
  • 2,5 millioner kroner til forskning på tannbehandlingsmaterialer.

Tiltakene finansieres gjennom reduksjon i Folketrygdens takster for stønad til tannhelsetjenester.