Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tiltakspakken - kulturbygg

Det foreslås engangstilskudd på til sammen 121,1 millioner kroner til museer og to teatre i Rogaland og Hordaland. I bevilgningen inngår 57 millioner kroner over posten for faste driftstilskudd for museer til styrking av vedlikehold av bygningsmassen som museene her har forvaltningsansvar for. Videre inkluderer den foreslåtte bevilgningen 64,1 millioner kroner over posten Nasjonale kulturbygg til investeringstiltak ved fire museer og to teatre.

Se også egen pressemelding fra Kulturdepartementet og Tiltakspakke for økt sysselsetting