Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tiltakspakken - helseforetakene

Som en del av tiltakspakken for økt sysselsetting foreslår Regjeringen å bevilge 305 millioner kroner til helseforetakene i de områdene der ledigheten har økt mest. Regjeringen foreslår 300 millioner kroner til forsering av vedlikeholdsinvesteringer, herav 50 millioner til Helse Sør-Øst, 200 millioner til Helse Vest og 50 millioner til Helse Midt-Norge. I tillegg foreslår regjeringen å bevilge 5 millioner kroner til Helse Vest RHF og initiativet Pumps & Pipes.

Regjeringen foreslår i tiltakspakken også 500 millioner kroner til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg i kommuner og fylkeskommuner.

Se også Tiltakspakken for økt sysselsetting