Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Tvangsekteskap

Regjeringen foreslår å styrke ettervernet ved det nasjonale bo- og støttetilbudet for personer over 18 år som er utsatt for tvangsekteskap med 2 millioner kroner i 2016.

Se også egen pressemelding fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.