Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Yrkesbil

Regjeringen vil forbedre reglene for fordelsbeskatning av yrkesbiler ved å gjennomføre flere endringer fra 2016.

De særskilte reglene om fordelsbeskatning av yrkesbiler skal gjelde varebiler klasse 2 og lette lastebiler slik disse er definert i forskrift om engangsavgift. Reglene skal bare brukes i de tilfellene det er tjenstlig behov for en slik bil. I øvrige tilfeller gjelder de ordinære reglene om firmabilbeskatning.

Regjeringen vil gjøre reglene mer fleksible ved at man kan velge å benytte individuell verdsetting eller sjablongmetoden ved beregning av fordelen ved privat bruk.

Det blir innført et nytt bunnfradrag på inntil 150 000 kroner når sjablongmetoden benyttes for yrkesbiler. Fradraget skal ivareta at yrkesbiler er mindre egnet til privat bruk enn ordinære firmabiler.

Reglene for individuell verdsetting blir utvidet til å omfatte all privatkjøring, ikke bare kjøring fra hjem til arbeidssted. Kjøringen må dokumenteres med elektronisk kjørebok. Ved individuell verdsetting skal det benyttes én fast km-sats for all privatkjøring. Det vil forenkle reglene.

I dag reduseres den sjablongberegnede private fordelen hvis yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i året. Denne skattereduksjonen blir fra 2016 betinget av at det brukes elektronisk kjørebok.

Rammene for skattefri, sporadisk privat bruk av arbeidsgivers bil klargjøres. Regjeringen legger opp til at arbeidsgivers bil kan brukes privat inntil 10 dager i året, samlet maksimalt 1 000 km uten å utløse fordelsbeskatning.

Les mer i Prop. 1 LS (2015-2016) kapittel 5.3