Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Yrkesfag

Regjeringen ønsker en videre satsing på yrkesfagene, og foreslår følgende tiltak på til sammen 93 millioner kroner:

  • Økt lærlingtilskudd, 2 500 kroner per kontrakt (50 millioner kroner)
  • Øke tilskuddet til lærlinger og lærekandidater med særskilte behov (6 millioner kroner)
  • Oppretting av et godkjenningsorgan for utenlandsk fagutdanning (17 millioner kroner).
  • Satsing på kompetanseutvikling for yrkesfaglærere (20 millioner kroner)

Les mer i Kunnskapsdepartementets fagproposisjon under programkategori 07.20.