Statsbudsjettet 2017

– Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag


Budsjettavtale 
Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble enige om en budsjettavtale 3. desember 2016. Les mer i avtalen, tallgrunnlaget og omtalen på klima og miljø

Behandling i Stortinget
Budsjettet er vedtatt av Stortinget. For mer informasjon, se stortinget.no

Pressemeldinger

Et budsjett for flere jobber, bedre velferd og en trygg hverdag

–  I budsjettet for 2017 prioriterer vi lettelser som fremmer vekst og omstilling.  Regjeringen styrker vilkårene for det private, norske eierskapet. Det skal bli mer lønnsomt å jobbe, spare og investere, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegg for 2017

– Skatt er ikke et mål, men et middel. Regjeringen vil redusere skatte- og avgiftsnivået for å øke verdiskapingen og for å gi større frihet for familiene og den enkelte, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Grønt skatteskift

Avgifter på utslipp av klimagasser og drivstoff økes med rundt 1,6 milliarder kroner. De som forurenser må i større grad betale for kostnadene de påfører samfunnet. Samtidig foreslås sektorvise reduksjoner i skatter, avgifter og kompensasjoner slik at bilister og transportører samlet kommer godt ut.

 

Budsjettspørsmål

BudsjettspørsmålFinansdepartementet svarer på alle budsjetthenvendelser fra Stortinget og legger disse ut fortløpende her

Provenyendringer

ProvenyendringerAnslåtte provenyvirkninger av skatte- og avgiftsopplegget for 2017 (oppdatert desember)

Skattesatser 2017

Skattesatser 2017Skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2016 og forslag for 2017 (oppdatert desember)

Avgiftssatser 2017

Avgiftssatser 2017Avgiftssatser i 2016 og foreslåtte satser for 2017 (oppdatert desember)

Fylkesoversikt

FylkesoversiktFå oversikt over mange av de viktigste forslagene i statsbudsjettet for ditt fylke

Statsbudsjettet på 1-2-3

Statsbudsjettet på 1-2-3Her er en kortfattet oppsummering av forslaget til Statsbudsjett for 2017

Fordelingsvirkning

FordelingsvirkningFordelingsvirkning av skattesatsene (oppdatert desember)

Bilkalkulator

BilkalkulatorNye justeringer i engangsavgiften for 2017 (oppdatert desember)

Tallene bak figurene

Tallene bak figureneHer finner du tallene bak figurene i Nasjonalbudsjett 2017

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmålRegjeringen følger opp målene

Viktige datoer i 2017

Viktige datoer i 201711. mai: Revidert budsjett
12. okt: Statsbudsjettet 2018