Bilkalkulator

I forslaget til statsbudsjett for 2017 har regjeringen foreslått endringer i engangsavgiften for biler. Avgift på utslipp økes, avgift på vekt reduseres og avgiften på effekt fases ut. Som del av Stortingets behandling av budsjettet for 2017 har regjeringspartiene i budsjettavtalen med Kristelig Folkeparti og Venstre 3. desember 2016 blitt enige om enkelte endringer i engangsavgiften sammenlignet med regjeringens forslag. Kalkulatoren er oppdatert med endringene i budsjettavtalen. Det gjøres oppmerksom på at engangsavgiften for 2017 først er vedtatt etter at Stortingets har behandlet skatte-, avgifts- og tollinntekter for 2017 i plenum.

Ved å legge inn biltype og bilens vekt, CO2-utslipp, NOx-utslipp og motoreffekt (for 2016) vil du se differansen i nominelle kroner mellom gjeldende avgift og forslaget for 2017 (oppdatert etter budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre 3. desember 2016). Satsene i engangsavgiften er i utgangspunktet oppjustert med 2 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. For å finne ut om lag hvor stor avgiftsøkning prisjusteringen utgjør for en modell, kan bilens avgift i 2016 (fratrukket vrakpantavgiften på 2 400 kroner som videreføres nominelt uendret) multipliseres med 2 prosent. For en personbil med gjennomsnittlig engangsavgift vil denne prisjusteringen utgjøre i underkant av 2 000 kroner i økt avgift fra 2016 til 2017.

Opplysningene som skal settes inn i kalkulatoren vil framgå av modelloversikten til forhandlere og bilprodusenter. Disse kan du finne på deres nettsider. Dersom du ikke finner opplysninger om NOx-utslipp vil kalkulatoren automatisk sette NOx-utslippet til øvre tillatte grense for din biltype.

Bilens egenvekt (kg) 1)
Bilens CO2- utslipp (g/km) 2)
Bilens NOx- utslipp (mg/km) 3)
Bilens motoreffekt (kW eller hk) 4)
Biltype
Engangsavgiften blir 390 kroner lavere med det nye forslaget

1) Der bilens oppgitte egenvekt inkluderer fører må du trekke fra 75 kg før du legger dataene inn i kalkulatoren. 
2) CO2-utslipp ved blandet kjøring.
3) Hvis du ikke fyller inn tall, beregnes avgift med øvre tillatte utslipp av NOx for den enkelte biltypen. For dieselbiler er dette 80 mg/km og for bensinbiler er dette 60 mg/km. Utslippet for hybridbiler og ladbare hybridbiler blir også satt til 60 mg/km. Det tas forbehold om at dette vil medføre at engangsavgiften avviker litt for din bilmodell sammenlignet med avgift beregnet på grunnlag av det faktisk registrert NOx-utslipp for din bilmodell.
4) For hybridbiler og ladbare hybridbiler er ikke effekten av elektromotoren inkludert i avgiftsberegningen. Oppgi derfor kun effekten fra forbrenningsmotoren.

Kalkulatoren tar utgangspunkt i gjeldende avgiftssatser for 2016 og forslag til satser for 2017 (oppdatert etter budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre 3. desember 2016). Resultatene som kommer fram illustrerer de foreslåtte endringene, og er ikke bindende avgiftsfastsettelse. For slik fastsettelse henvises det til Skatteetaten. Mulighetene for eksakt avgiftsberegning vil først foreligge etter at Stortinget har vedtatt endringene.  Det gis et sjablongmessig fradrag i egenvekten på 26 prosent for ladbare hybridbiler og 5 prosent (redusert fra 10 prosent til 5 prosent for 2017 i budsjettavtalen mellom regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti og Venstre 3. desember 2016) for andre hybridbiler. Hybridbiler er biler som har både forbrenningsmotor og elektrisk motor. Dersom batteriene kan lades fra ekstern strømkilde er det en ladbar hybridbil. Dette er referert til som “ladbar hybrid”. Øvrige hybrider med batteri og elbilmotor, men uten ekstern lademulighet er referert til som ”hybrid” i kalkulatoren. Biler som kan kjøre på drivstoff med minst 85 prosent etanol får et fradrag på 10 000 kroner i engangsavgiften. Dette er referert til som ”fleksifuel/E85” i kalkulatoren.

Elbiler er fritatt for engangsavgift (men ikke vrakpant).

Se også Prop. 1 LS (2016-2017) kapittel 10.

Se Skatteetatens kalkulator for beregning av engangsavgift for bruktimport av biler.