Budsjettspørsmål

Søk i spørsmål og svar

Begrens listen på kategori
Begrens listen på parti
SorteringOversikt over bevilgningsspørsmål

 • Svar på spørsmål 299 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Beregning av utgifter til oppfølging av ungdom Publisert: 26.10.2016 11:07
 • Svar på spørsmål 298 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Innholdet i planlagt oppfølging av ungdom Publisert: 26.10.2016 11:07
 • Svar på spørsmål 297 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Hvor mange omfattes av ny ungdomsgaranti Publisert: 26.10.2016 11:07
 • Svar på spørsmål 290 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Bekjempelse av skatteunndragelse Publisert: 26.10.2016 11:07
 • Svar på spørsmål 289 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Bekjempelse av svart arbeid Publisert: 26.10.2016 11:07
 • Svar på spørsmål 284 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Forlengelse av Norges bidrag i Middelhavet Publisert: 26.10.2016 11:07
 • Svar på spørsmål 273 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Barnevold-avsnitt i alle politidistriktene Publisert: 26.10.2016 11:07
 • Svar på spørsmål 272 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Bekjempelse av miljøkriminalitet Publisert: 26.10.2016 10:57
 • Svar på spørsmål 271 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Bevilgning til økonomisk kriminalitet Publisert: 26.10.2016 10:57
 • Svar på spørsmål 268 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Strafferabatter på grunnlag av saksbehandlingstid Publisert: 26.10.2016 10:57
 • Svar på spørsmål 267 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Rettshjelpskontoret i Indre Finnmark Publisert: 26.10.2016 10:56
 • Svar på spørsmål 266 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Økning i rettsgebyret Publisert: 26.10.2016 10:56
 • Svar på spørsmål 265 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Inntektsgrensen for fri rettshjelp Publisert: 26.10.2016 10:56
 • Svar på spørsmål 262 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Bygging av fengselsplasser Publisert: 26.10.2016 10:56
 • Svar på spørsmål 260 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Dekning av kommunenes utgifter til integrering Publisert: 26.10.2016 10:56
 • Svar på spørsmål 253 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Effekten av frivillige romprogrammer Publisert: 26.10.2016 10:56
 • Svar på spørsmål 506 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2016
  Gratis kjernetid barnehage Publisert: 26.10.2016 10:45
 • Svar på spørsmål 503 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2016
  Tilskuddsordning økt lærertetthet Publisert: 26.10.2016 10:45
 • Svar på spørsmål 501 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2016
  Tiltak mot mobbing Publisert: 26.10.2016 10:45
 • Svar på spørsmål 500 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2016
  Oppfølging av Mld. St. 28 (2015-2016) Publisert: 26.10.2016 10:45
 • Svar på spørsmål 499 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2016
  Internasjonale undersøkelser i grunnopplæringen Publisert: 26.10.2016 10:45
 • Svar på spørsmål 498 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2016
  Veiledningsordning nyutdannede lærere Publisert: 26.10.2016 10:45
 • Svar på spørsmål 497 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2016
  Gebyr privatisteksamen Publisert: 26.10.2016 10:45
 • Svar på spørsmål 452 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Forskningsprosjekt Læreeffekt Publisert: 26.10.2016 10:45
 • Svar på spørsmål 305 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Beregnet behov for tiltaksplasser under kap. 634, post 77 Publisert: 26.10.2016 10:44
 • Svar på spørsmål 304 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 14.10.2016
  Redusert aktivitet under kap. 634, post 77? Publisert: 26.10.2016 10:44
 • Svar på spørsmål 518 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 17.10.2016
  Etablere nasjonal statlig ordning til erstatning for hjelpestønad, pleiepenger og omsorgslønn Publisert: 26.10.2016 10:25
 • Svar på spørsmål 507 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 17.10.2016
  Prognoser for ankomster Publisert: 26.10.2016 10:25
 • Svar på spørsmål 427 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Bestandsforskning Publisert: 26.10.2016 10:25
 • Svar på spørsmål 346 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 07.10.2016
  Effektivisering statlig forvaltning Publisert: 26.10.2016 10:25
 • Svar på spørsmål 187 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 17.10.2016
  Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Publisert: 26.10.2016 09:25
 • Svar på spørsmål 186 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 17.10.2016
  Midler under programkategori 13.80 Publisert: 26.10.2016 09:25
 • Svar på spørsmål 176 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 17.10.2016
  Energibruk for statlige bygg Publisert: 26.10.2016 09:25
 • Svar på spørsmål 174 fra Finanskomiteen/MDGs fraksjon av 17.10.2016
  Fylkesmannsembetenes utgifter til klima- og miljøtiltak Publisert: 26.10.2016 09:25
 • Svar på spørsmål 209 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 17.10.2016
  Økning til NGU Publisert: 26.10.2016 09:25
 • Svar på spørsmål 208 fra Finanskomiteen/KrFs fraksjon av 17.10.2016
  Nettolønn - økt antall sjøfolk Publisert: 26.10.2016 09:25
 • Svar på spørsmål 421 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Dagpengerettigheter ved overgang fra arbeidstaker til selvstendig Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 418 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Refusjon av utgifter til kommunale barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 417 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Gratis kjernetid i barnehagen til alle barn i asylmottak Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 416 fra Finanskomiteen/Vs fraksjon av 13.10.2016
  Rett til gratis barnehage for barn i asylmottak Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 513 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2016
  Barnetillegget for uføre - nye beregninger Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 408 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2016
  Egenandel for fri saksførsel Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 407 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2016
  Fraværsgodtgjørelse for sakkyndige og advokater Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 406 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2016
  Godtgjørelse for sakkyndige og advokater Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 405 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2016
  Fraværsgodtgjørelse for sakkyndige og advokater Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 404 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2016
  Godtgjørelse for sakkyndige og advokater Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 403 fra Finanskomiteen/SPs fraksjon av 17.10.2016
  Felles nasjonale driftsutgifter under POD Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 486 fra Finanskomiteen/SVs fraksjon av 17.10.2016

  Områdesatsinger

  Publisert: 26.10.2016 08:37
 • Svar på spørsmål 985 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Sosial utjevning i høyere utdanning Publisert: 26.10.2016 08:36
 • Svar på spørsmål 964 fra Finanskomiteen/APs fraksjon av 14.10.2016
  Søkere til fagskoler uten studieplass Publisert: 26.10.2016 08:36
  Kap 276 Vi ber om en oversikt over antallet kvalifiserte søkere til fagskoler som ikke fikk tilbud om studieplass i 2016? Ber om at oversikten deles inn i henholdsvis offentlige og private fagskoler.

  Finansdepartementet har forelagt spørsmålet for Kunnskapsdepartementet som gir følgende svar:

  Det er ikke etablert et enhetlig opptaksorgan for fagskolesektoren. Private fagskoler gjennomfører sine opptak lokalt ved den enkelte fagskole. De offentlige fagskolene samarbeider om Nasjonalt opptakskontor for fagskolen. Gjennom Nasjonalt opptakskontor for fagskolen var det i 2016 utlyst 6 791 plasser, og til disse ble det registrert 5 835 søkere. Altså er det flere plasser enn det er søkere til de offentlige fagskolene i 2016. Ved enkelte fagskoler og utdanningstilbud kan det imidlertid være flere søkere enn plasser.