Finansdepartementet (FIN)

Prop. 1 S Gul bok

(2016–2017)

Statsbudsjettet 2017

Tilråding fra Finansdepartementet 23. september 2016, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Solberg)

Dokumentet i pdf-format