Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon - grunnbeløp

Grunnbeløpet i folketrygden (G), pensjonene og minste pensjonsnivå ble regulert med virkning fra 1. mai 2016.

Grunnbeløpet økte fra 90 068 kroner til 92 576 kroner, det vil si med 2,78 prosent. Alderspensjon under utbetaling økte med 2,01 prosent.

Satsene for minste pensjonsnivå økte med 2,28 prosent. Minste pensjonsnivå for enslige er 179 748 kroner og for ektepar 332 548 kroner pr. år.

Gjennomsnittlig grunnbeløp økte med 2,5 prosent fra 2015 til 2016.

Se også Alderspensjon