Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.

Eller se alle stikkordene fra et departement

Alderspensjon

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 214,9 milliarder kroner til alderspensjon i 2017. Det er en økning fra Saldert budsjett 2016 på om lag 12,3 milliarder kroner, eller 6,1 prosent.

Gjennomsnittlig antall alderspensjonister anslås å øke fra om lag 882 000 i 2016 til om lag 909 000 i 2017, en økning på nær 27 000.

Antall alderspensjonister under 67 år har vokst sterkt etter innføringen av fleksibelt uttak av alderspensjon mellom 62 og 75 år i 2011, men antas å øke noe svakere framover. Det legges til grunn at gjennomsnittlig antall alderspensjonister under 67 år vil være om lag 91 000 i 2016 og om lag 93 000 i 2017.

Se også Alderspensjon - grunnbeløp